Про внесення змін до деяких законів України (щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

  10:32   26-12-2006

                                                                                                                               ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України
(щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво
спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345; 1997 р., № 45, ст.286; 1998 р., № 18, ст.91; 2000 р., № 30, ст.240; 2001 р., № 11, ст.45; 2002 р., № 26, ст.175; 2003 р., № 33-34, ст.267; 2005 р., № 4, ст.91; № 17, № 18-19, ст.267; 2006 р., № 8, ст.89; № 33, ст.278):

1) текст статті 4 викласти у такій редакції:

"Встановити річну плату за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та для підприємств первинного виноробства в розмірі 780 гривень.
Ліцензії видаються терміном на пять років, а сплата за них справляється щорічно.
Плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.
За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780 гривень і зараховується до державного бюджету.
Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії.
Сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, встановлених цим Законом, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.”

2) у статті 14:

частину шосту викласти у такій редакції:

"Річна плата за ліцензії на право імпорту або експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового становить 780 гривень.
Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 грн.
Ліцензії видаються органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, терміном на пять років, а плата за ліцензії зараховується до державного бюджету";

3) статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися субєктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій.
Плата за ліцензії на право імпорту, експорту алкогольними напоями та тютюновими виробами встановлюється в розмірі 780 гривень за рік.
Встановити річну плату за ліцензії на право оптової торгівлі у розмірі:
- алкогольними напоями - 500 000 грн.;
- тютюновими виробами - 500 000 грн.
Ліцензії на право імпорту, експорту алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються терміном на пять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на пять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Плата за ліцензії справляється органом, що видає ліцензії, у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до державного бюджету.
Субєкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на виробництво або імпорт алкогольних напоїв або тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на оптову торгівлю.
Підприємства первинного виноробства здійснюють поставку виноматеріалів підприємствам вторинного виноробства без ліцензії на оптову торгівлю.
Відвантаження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призначені для реалізації магазинами безмитної торгівлі, здійснюється субєктами підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право експорту алкогольних напоїв або тютюнових виробів, з оформленням вантажної митної декларації, при цьому мінімальні оптово-відпускні ціни для алкогольних напоїв не застосовуються.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися субєктами підприємницької діяльності всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.
Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, -500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування та міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книга обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до державного бюджету згідно з чинним законодавством.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі субєкта підприємницької діяльності терміном на один рік і підлягають обовязковій реєстрації в органі державної податкової служби України, а в сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі субєкта підприємницької діяльності.
Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).
Ліцензія видається за заявою субєкта підприємницької діяльності, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі.
У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого субєкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами).
У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначається перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.
У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.
У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями субєктом підприємницької діяльності зазначається адреса місця торгівлі і вказується перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.
Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.
Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.
Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання субєктом підприємницької діяльності відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
Ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
заяви субєкта підприємницької діяльності;
рішення про скасування державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності;
несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
рішення суду про встановлення факту незаконного використання субєктом підприємницької діяльності марок акцизного збору (стосовно імпортерів);
рішення суду про встановлення факту торгівлі субєктом підприємницької діяльності алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного збору;
рішення суду про встановлення факту переміщення субєктом підприємницької діяльності алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем.
Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання субєктом підприємницької діяльності письмового розпорядження про її анулювання.
У разі зміни відомостей, зазначених у виданій субєкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, повязаних з реорганізацією субєкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви субєкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає субєкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.
У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви субєкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає субєкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.
За видачу дубліката ліцензії на оптову торгівлю, роздрібну торгівлю або імпорт, або експорт справляється плата у розмірі 780 гривень, яка зараховується до бюджету згідно з чинним законодавством.
Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого субєкта підприємницької діяльності таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.
Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви субєкта підприємницької діяльності з обовязковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, для фізичних осіб -о підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера свідоцтва про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності.
До заяви додаються нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.
Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається субєкту підприємницької діяльності протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.
Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби України, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви субєкта підприємницької діяльності, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому субєкту підприємницької діяльності відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.
Орган державної податкової служби України повинен надати субєкту підприємницької діяльності, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
Забороняється сплата акцизного збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобовязань, векселями та в інших формах, які не передбачають сплату такого акцизного збору коштами.
У разі продажу (інших видах відчуження) алкогольних напоїв та тютюнових виробів у межах бартерних (товарообмінних) операцій або інших операцій, що не передбачають їх оплати в грошовій формі, у тому числі векселями чи іншими видами боргових зобовязань, покупець (отримувач) підакцизної продукції зобовязаний здійснити сплату суми акцизного збору, включеного до ціни продукції, а також податку на додану вартість, нарахованого на таку ціну, виключно у грошовій формі. У такому ж порядку здійснюється оплата вартості виготовлення (переробки, обробки) підакцизної продукції на давальницьких умовах."

2. У Законі України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 28, ст . 131; 2003 р., № 33—34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст . 91, № 17—19, ст. 267):

1) у статті 1 цифри і слова:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД
 Опис товару
Ставка акцизного збору у гривнях з одиниці товару
“2207
Спирт етиловий не денатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об’єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації 
17 грн. за 1 л 100 - відсоткового спирту
 
2208
(крім 2208 20)
Спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’єму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої
17 грн. за 1 л 100-відсот­кового спирту
2208 20
(крім
2208 20 12 00, 2208 20 29 00 — тільки бренді, 2208 20 89 00 — тільки спирт коньячний)
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду
17 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
2208 20 12 00 
Коньяк 
6 грн. за 1 л
100-відсоткового спирту 
2208 20 29 00 
 
Тільки бренді 
 
6 грн. за 1 л
100-відсоткового спирту 

 замінити такими цифрами і словами:

Код товару згідно з УКТ ЗЕД
 Опис товару
Ставка акцизного збору у гривнях з одиниці товару
“2207
Спирт етиловий не денатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об’єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації  
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2208
(крім 2208 20)
Спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’єму, спиртові насто­ян­ки, лікери та інші спиртові напої
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2208 20
(крім
2208 20 12 00, 2208 20 29 00 — тільки брен­ді, 2208 20 89 00 — тільки спирт коньячний)
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
   
2208 20 12 00 
Коньяк 
7 грн. за 1 л
100-відсоткового спирту 
2208 20 29 00 
 
Тільки бренді 
 
7 грн. за 1 л
100-відсоткового спирту 

2) Статтю 7 викласти в такій редакції:

“Тимчасово встановити з 01.01.2007 р. до 01.07.2007 року ставки акцизного збору на такі товари:

 Код товару згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару
Ставка акцизного збору у гривнях з одиниці товару
 
“2207
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків об’єму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації
18 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
2208
(крім 2208 20)
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’єму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої
18 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
2208 20
(крім
2208 20 12 00, 2208 20 29 00 — тільки бренді, 2208 20 89 00 — тільки спирт коньячний)
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду
 
 
18 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
 
  
 
2208 20 12 00
Коньяк
 
6,5 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
2208 29 00
Тільки бренді
6,5 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту”;
 

 
3. В Законі України “Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 8, ст . 32; 2005 р., № 17—19, ст . 267) :

1) Статтю 1 викласти у такій редакції:

“Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби:

 
Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Ставка акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
Ставка акцизного збору, відсотків обороту з реалізації товару (продукції)
2401
Тютюнова сировина Тютюнові відходи
0
0
2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відріза­ними кін­цями, (тонкі сигари), з вмістом тютюну
30 грн. за 1000 шт.
8
2402 20 90 10
Сигарети без філь­тру з тютю­ну (цигарки)
­
5 грн. за 1000 шт.
10
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром з тютюну 
13 грн. за 1000 шт.
10
2403
(крім
2403 99 10 00, 2403 10)
 
Тютюн та замінники тютюну, інші, про­мислового виробництва;
Тютюн “гомогенізований”
 або “відновлений”; тютюнові екстракти та есенції 
0
 
0
 
2403 10
Тютюн для паління, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції 
12 грн. за 1 кг
 
10
2403 99 10 00
 
Жувальний і нюхальний тютюн 
5 грн. за 1 кг 
8
 
 
При визначенні податкового зобовязання із сплати акцизного збору на сигарети за кожні 1000 штук реалізованого товару (продукції), що обчислюється одночасно за встановленими законодавством ставками акцизного збору у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції) на відповідні сигарети та у процентах до обороту з реалізації товару (продукції), розмір такого зобовязання не може бути менше 24 відсотків від максимальної роздрібної ціни на кожну власну назву сигарет за 1000 штук реалізованого товару (продукції) (без податку на додану вартість та акцизного збору)".

2) Доповнити Закон статтею 4 такого змісту:

Стаття 4. Тимчасово встановити з 01.01.2007 року до 01.07.2007 року ставки акцизного збору на такі товари:

Код товару (продукції) згідно з
УКТЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД
Ставка акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
Ставка акцизного збору, відсотків обороту з реалізації товару (продукції)
2402 20 90 10
Сигарети без фільтру з тютюну (цигарки)
5 грн. за 1000 шт.
9
2402 20 90 20
Сигарети з фільтром з тютюну
12 грн. за 1000 шт.
9

Розмір податкового зобов’язання із сплати акцизного збору на сигарети за кожні 1000 штук реалізованого товару (продукції), що обчислюється одночасно за встановленими законодавством ставками акцизного збору у твердих сумах за 1000 штук реалізованого товару (продукції) на відповідні сигарети та у відсотках обороту з реалізації товару (продукції), розмір такого зобов’язання не може бути менше 23 відсотків максимальної роздрібної ціни на кожну власну назву сигарет за 1000 штук реалізованого товару (продукції) (без податку на додану вартість та акцизного збору)”.


II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2007 року , крім підпункту 1 пункту 2 і підпункту 1 пункту 3, які набирають чинності з 01.07.2007 року.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 листопада 2006 року
N 374-V


ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 28, ст. 131 із змінами та доповненнями) такі зміни: 1) у статті 1 цифри та слова     “...

 ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний земельний кадастр(Редакция законопроекта подготовленная к повторному второму чтению)Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та використання його відомостей. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені ниж...

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 10.02.2007 № 71 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2007 р. за № 116/13383 Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України(ВИТЯГ) На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 58 «Про реорганізацію Департаменту з пита...