Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"

  4:11   22-09-2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 28, ст. 131 із змінами та доповненнями) такі зміни:

1) у статті 1 цифри та слова  

 
“2208 20
(крім 2208 20 12 00, 2208 20 29 00 - тільки бренді, 2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний) 
 
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 
 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
 
2208 20 12 00 
 
Коньяк 
 
7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
 
2208 20 29 00 
 
Тільки бренді 
 
7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
 
2208 20 89 00 
 
Тільки спирт коньячний 
 
16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту

замінити цифрами та словами:

 
“2208 20
 
 
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 
 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту” 

2. Цей Закон набирає чинності з дати вступу України до СОТ.

Президент України В. ЮЩЕНКО 

 

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України „ Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування ”

Чинна редакція
Запропонована редакція
Закон України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»
Закон України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої»
Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
 
Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
 
Код товару згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару
Ставки акцизного збору у гривнях з одиниці товару
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
2204 (крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) 
Вина виноградні натуральні 
0,25 грн. за 1 л 
2204 (крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) 
Вина виноградні натуральні 
0,25 грн. за 1 л 
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) 
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) 
0,50 грн. за 1 л 
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) 
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені) 
0,50 грн. за 1 л 
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 
Вина ігристі
Вина газовані 
1,6 грн. за 1 л 
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 
Вина ігристі
Вина газовані 
1,6 грн. за 1 л 
2204 30
 
Виноматеріали виноградні 
2204 30
 
Виноматеріали виноградні 
2205 
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 
2,6 грн. за 1 л 
2205 
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів 
2,6 грн. за 1 л 
2206 00 
Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 
0,10 грн. за 1 обємний відсоток спирту в 1 л 
 
2206 00 
Зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) з доданням спирту, напої змішані, які містять алкоголь та суміші алкогольних напоїв з безалкогольними (крім зброджених плодових та ягідних напоїв (сидру, перрі та інших) без додання спирту) 
0,10 грн. за 1 обємний відсоток спирту в 1 л 
 
2206 00 
Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 
1,2 грн. за 1 л 
2206 00 
Тільки зброджені плодові та ягідні напої (сидр, перрі та інші) без додання спирту 
1,2 грн. за 1 л 
2207 
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків обєму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2207 
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією алкоголю не менш як 80 відсотків обєму, спирт етиловий та інші спирти денатуровані будь-якої концентрації 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208
(крім 2208 20) 
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків обєму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
2208
(крім 2208 20) 
Спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків обєму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої 
 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208 20
(крім 2208 20 12 00,
2208 20 29 00 - тільки бренді,
2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний) 
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208 20
(крім 2208 20 12 00,
2208 20 29 00 - тільки бренді,
2208 20 89 00 - тільки спирт коньячний) 
 
Спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду 
19 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208 20 12 00 
Коньяк 
7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208 20 29 00 
Тільки бренді 
7 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту 
2208 20 89 00 
Тільки спирт коньячний 
16 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” (далі – проект Закону) розроблено Міністерством фінансів України на виконання пункту 7 доручення Кабінету Міністрів України від 2808.2007 № 344-ск/10.

Існуючий режим стягнення акцизного збору з підакцизних товарів товарної групи 2208 20 УКТ ЗЕД передбачає диференціацію у розмірах зборів в середині групи. Так, відповідно до діючої редакції Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР на спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду (2208 20), встановлено акцизний збір у розмірі 19 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. В той же час для коньяку та бренді (2208 20 12 00 та 2208 20 29 00 відповідно) передбачено ставку збору у розмірі 7 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту, а для спирту коньячного (2208 20 89 00) – 16 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Всі інші напої з групи 2208 20 (наприклад, арманьяк, грапа чи бренді de Jerez) обкладаються акцизним збором у розмірі 19 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Таким чином, арманьяк, бренді чи грапа, які переважно імпортуються в Україну, аніж виробляються, підпадають під вищій рівень акцизного збору, що становить порушення статті 3 “Національний режим щодо внутрішнього оподаткування та зборів” Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ) Світової організації торгівлі (СОТ).

Відповідно до частини другої статті 3 ГАТТ “товари, які походять з території будь-якої сторони, не повинні підпадати під внутрішні податки та збори, які перевищують податки та збори, що прямо чи опосередковано застосовуються до подібних вітчизняних товарів”. Більше того, це стосується не просто встановлення однакових розмірів зборів для вітчизняних товарів та аналогічних імпортованих, а країнам забороняється будь-яким іншим чином застосовувати внутрішні податки та збори, якщо це може призвести до дискримінації імпортованих товарів відносно вітчизняних. Для цілей цієї статті подібними товарами є товари, які прямо конкурують між собою або є товарами-замінниками.

Підтвердженням цього є рішення Органу з вирішення суперечок СОТ, у справах які стосувались обкладання диференційованим акцизним збором товарів, які підпадають в товарну групу 2208 (спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 відсотків обєму, спиртові настоянки, лікери та інші спиртові напої) . Рішенням було встановлено, що всі товари цієї групи, включаючи віскі, бренді, коньяк, ром, джин, горілка, текіла, спиртні напої та їх суміші, є прямо конкуруючими товарами або можуть бути заміщені один одним і є подібними товарами.
Таким чином, Закон України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” порушує вимоги статті 3 ГАТТ, а тому має бути приведений у відповідність з вимогами СОТ з метою удосконалення існуючої системи стягнення внутрішніх податків та вступу України до СОТ.

2. Цілі і завдання прийняття акта
Ціллю проекту Закону є приведення положень Закону України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої” від 7 травня 1996 року № 178/96-ВР у відповідність до норм ГАТТ, зокрема, в частині усунення дискримінації між імпортованими та вітчизняними товарами, для забезпечення вступу України до СОТ.

Завданням прийняття проекту Закону є введення єдиної ставки акцизного збору для товарної групи 2208 20 (спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду).

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Проектом Закону передбачається встановлення єдиної ставки акцизного збору для всієї групи товарів 2208 20 (спиртові напої, одержані перегонкою виноградного вина або вичавок винограду) на рівні 19 грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту. Тобто вирівнювання здійснюється по найвищій діючій ставці.

Запропонований рівень ставки акцизного збору унеможливить неоднозначне трактування та застосування норм Закону, як це має місце в чинному Законі, щодо його відповідності нормам статті 3 ГАТТ.

Такий підхід відповідає світовій практиці та враховує основні принципові положення СОТ.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:
Закон України “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”;
Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”;
Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта
Прийняття проекту Закону дозволить зняти проблему диференціації рівнів акцизного збору на аналогічні товари та усунути суперечності із статтею 3 ГАТТ. Приведення національного законодавства у відповідність з такими основоположними принципами СОТ, як національний режим сприятиме вступу України до цієї організації.

Крім того, прийняття проекту Закону сприятиме наповненню прибуткової частини державного бюджету. Підвищення цін на міцні алкогольні напої сприятиме покращенню стану здоров’я населення.


 ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний земельний кадастр(Редакция законопроекта подготовленная к повторному второму чтению)Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та використання його відомостей. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені ниж...

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 10.02.2007 № 71 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2007 р. за № 116/13383 Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України(ВИТЯГ) На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 58 «Про реорганізацію Департаменту з пита...