Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України

  15:36   15-02-2007

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 10.02.2007 № 71
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2007 р. за № 116/13383

Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України

(ВИТЯГ)
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2007 № 58 «Про реорганізацію Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів», відповідно до Указу Президента України від 11.07.2001 № 510 «Про посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.2001 № 940 «Про заходи щодо посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного збору» НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, що додається.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.08.2001 № 331 «Про затвердження Положення про Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.09.2001 за № 789/5980( із змінами).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кайзермана В.О.
                                                                                                                                                                                                                                     Голова А.І.Брезвін

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України

1. Загальні положення

1.1. Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (далі - Департамент) функціонує як самостійний функціональний підрозділ з правами юридичної особи у складі Державної податкової адміністрації України.

1.2. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші печатки і штампи, бланки. Департамент є розпорядником коштів нижчого рівня, має право у межах покладених на нього завдань укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обовязки, бути позивачем і відповідачем у судах України.

1.3. Скорочена назва Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Департамент САТ ДПА України.

1.4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Унесення змін до організаційної структури Департаменту та його регіональних управлінь здійснюється шляхом прийняття наказу ДПА України за пропозицією Департаменту.

1.6. Штатний розпис, кошторис Департаменту та його регіональних управлінь затверджується шляхом прийняття наказу ДПА України за пропозицією Департаменту за погодженням з Мінфіном.

2. Основні завдання Департаменту

2.1. Участь у розробленні проектів державних програм, законів та інших нормативно-правових актів з питань виробництва, обігу (реалізації, експорту, імпорту, зберігання та транспортування) спирту етилового, коньячного, плодового і виноградного (далі - спирт), фракції головної етилового спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, виготовлення та використання марок акцизного збору.

2.2. Здійснення контролю:
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
за відвантаженням спирту етилового підприємствам – виробникам продуктів органічного синтезу;
за виробництвом парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
за додержанням норм виходу спирту та його втрат при виробництві алкогольних напоїв;
за додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів і технологічних інструкцій та інших нормативних документів щодо виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
за показниками спиртовимірювальних апаратів, за пломбуванням місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності;
за відвантаженням спирту та за наявністю спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання денатуруючих домішок.

2.3. Забезпечення розподілу спирту, фракції головної етилового спирту, між споживачами в установленому порядку.

2.4. Організація роботи з виготовлення, зберігання, продажу, обліку і використання марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби, контроль за додержанням правил маркування.

2.5. Ліцензування виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

2.6. Ліцензування оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

2.7. Надання згоди Міністерству економіки України на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

2.8. Затвердження норм втрат та виходу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, порядку їх розроблення і застосування.

2.9. Погодження стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів, технологічних інструкцій та інших нормативних документів на виробництво спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

2.10. Проведення перевірок організації роботи регіональних управлінь.

2.11. Здійснення перевірок роботи представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств - виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції.

2.12. Застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до субєктів господарювання за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

2.13. Запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також незаконному виробництву парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового на території України.

2.14. Сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості.

3. Функції Департаменту

3.1. Участь у розробленні основних напрямків державної політики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3.2. Аналіз ефективності застосування законодавства в межах компетенції, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань регулювання виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.3. Контроль за:

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
виробництвом парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
оптовою і роздрібною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами;
зберіганням, обліком та використанням марок акцизного збору;
ліцензуванням регіональними управліннями роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
роботою представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств - виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції.
показниками спиртовимірювальних апаратів, пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності;
відвантаженням спирту та за наявністю спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в електронному вигляді дані про обсяг відвантаженого спирту та використання денатуруючих домішок.

3.4. Проведення перевірок діяльності субєктів господарювання щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, участь в інвентаризації спирту, готової продукції та сировини.
3.5. Аналіз результатів перевірок виробників спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3.6. Забезпечення розподілу спирту між споживачами в установленому порядку, а також оформлення нарядів на одержання спирту, фракції головної етилового спирту та здійснення контролю за його цільовим використанням.

3.7. Організація роботи з виготовлення, зберігання, продажу, обліку та використання марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби, контроль за додержанням правил маркування.

3.8. Видавання субєктам господарювання ліцензій на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами.

3.9. Зупинення дії та анулювання виданих ліцензії у випадках, передбачених законодавством.

3.10. Надання згоди Міністерству економіки України на видачу ліцензій на експорт та імпорт спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.11. Формування реєстру виданих, анульованих, зупинених ліцензій.

3.12. Участь у проведенні атестації виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

3.13. Унесення місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

3.14. Взаємодія у межах наданих повноважень з правоохоронними, контролюючими, фінансовими та іншими органами.

3.15. Узагальнення та аналіз звітних даних субєктів господарювання, інформації, одержаної від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств усіх форм власності, установ та організацій щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.16. Контроль та забезпечення організації роботи регіональних управлінь.

3.17. Методичне забезпечення організації роботи регіональних управлінь.

3.18. Проведення перевірок регіональних управлінь та надання їм допомоги з питань організації роботи щодо контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та використання марок акцизного збору.

3.19. Застосування у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до субєктів господарювання за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.20. Звернення до суду з позовами, в тому числі про стягнення з субєктів господарювання сум фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.21. Формування інформаційно-технічної базу даних щодо виробництва парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового і виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.22. Участь у розробленні державних програм виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

3.23. Розроблення методичних матеріалів з питань виробництва, імпорту, експорту, зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3.24. Надання у межах своєї компетенції розяснень.

3.25. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції Департаменту.

3.26. Вивчення міжнародного досвіду роботи з питань виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового.

3.27. Забезпечення збереження інформації з обмеженим доступом в Департаменті і його регіональних управліннях.

3.28. Ведення діловодства та виконання інших функцій, що випливають з покладених на Департамент завдань.

4. Керівництво

4.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови ДПА України у встановленому законодавством порядку.

4.2. Директор Департаменту несе персональну відповідальність перед Головою ДПА України за виконання покладених на Департамент завдань.
4.3. Директор Департаменту має двох заступників директора Департаменту та заступника директора Департаменту – начальника відділу.

4.4. Заступники директора Департаменту призначаються на посаду і звільняються з посади Головою ДПА України за поданням директора Департаменту.

4.5. Начальники регіональних управлінь призначаються на посаду і звільняються з посади директором Департаменту.

5. Повноваження директора при здійсненні керівництва Департаментом та регіональними управліннями

5.1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників Департаменту, начальників регіональних управлінь, заступників начальників регіональних управлінь.
5.2. Затвердження положень про регіональні управління.
5.3. Підписання наказів та розпоряджень по Департаменту.
5.4. Розподіл обовязків між заступниками.
5.5. Унесення пропозицій Голові ДПА України про утворення, реорганізацію та ліквідацію регіональних управлінь у межах граничної чисельності працівників.
5.6. Інші повноваження, передбачені законодавством.

6. Регіональні управління Департаменту

6.1. Департаменту підпорядковані регіональні управління, які функціонують у складі державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6.2. Регіональні управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші печатки і штампи, відповідні бланки, мають право в межах покладених на них завдань вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обовязки, бути позивачами та відповідачами у суді.

6.3. Регіональні управління діють на підставі положень, що затверджуються директором Департаменту.

6.4. Регіональні управління у межах своєї компетенції здійснюють такі основні функції:
контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, додержанням норм виходу спирту та його втрат при виробництві алкогольних напоїв субєктами господарювання;
контроль за додержанням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів та технологічних інструкцій та інших нормативних документів щодо виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
продаж марок акцизного збору, контроль за додержанням правил маркування та наявністю на алкогольних напоях та тютюнових виробах марок акцизного збору, в тому числі під час оптової та роздрібної торгівлі ними;
контроль за цільовим використанням спирту;
здійснення перевірок роботи представників органу державної податкової служби на акцизних складах підприємств – виробників спирту та лікеро-горілчаної продукції;
контроль за дотриманням субєктами господарювання вимог законодавства з питань зберігання, транспортування та реалізації спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
ліцензування діяльності субєктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, зупинення дії та анулювання виданих ними ліцензій;
проведення перевірок діяльності субєктів господарювання щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, участь в інвентаризації спирту, готової продукції та сировини;
застосування до субєктів господарювання у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;
запобігання незаконному виробництву та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території України;
сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості;
звернення до суду з позовами, в тому числі про стягнення з субєктів господарювання сум фінансових санкцій у вигляді штрафів за порушення вимог законодавства, яке регулює відносини при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Директор Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів А.П.Радченко 


ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" Верховна Рада України постановляє: 1. Внести до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 28, ст. 131 із змінами та доповненнями) такі зміни: 1) у статті 1 цифри та слова     “...

 ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний земельний кадастр(Редакция законопроекта подготовленная к повторному второму чтению)Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері державного земельного кадастру з метою інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами та використання його відомостей. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів У цьому Законі наведені ниж...